Báo cáo kết quả thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đôlômit Việt Nam

Đoàn Phong - Thư ký TCTy04:39' PM-18, 18/01/2017

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP Báo cáo kết quả thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đôlômit Việt Nam.

Nội dung thông tin công bố, đề nghị xem tại đây.

Xin trân trọng cảm ơn!

VNSTEEL