Bộ Công Thương nhận "phần thưởng kép" trong cải cách thể chế

Thanh Nga