Tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013


12:01' PM-09, 09/04/2013

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) sẽ được tổ chức vào hồi 7h30 ngày 25/4/2013 tại Trụ sở chính Tổng công ty sốÂ 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Các tài liệu liên quan:

1.Chương trình họp ĐHĐCĐ.

2.Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

3.Quy chế làm việc của Đại hội.

4.Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2012, kế hoạch công tác năm 2013.

5.Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2012.

6.Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012.

7.Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.

8.Tờ trình về việc thông qua quỹ lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2013.

9.Tờ trình thông qua chủ trương tiếp tục chào bán cổ phần riêng lẻ cho đối tác chiến lược trong năm 2013.

10.Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

11.Dự thảo Điều lệ mới.

12.Tờ trình thông qua Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP giai đoạn 2012-2015.

13.Tờ trình thông qua chủ trương chuyển đổi Công ty Tư vấn và Thiết kế luyện kim, Khách sạn Phương Nam và TRung tâm Hợp tác lao động với nước ngoài thuộc Tổng công ty thành Công ty cổ phần.

14.Tờ trình chương trình an sinh xã hội năm 2013 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

15.Quy chế bầu cử bổ sung Ủy viên HĐQT.

16.Tờ trình về việc bầu bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

Facebook
Tin mới cập nhật
Ngày16/5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại ...
Tại hội nghị này, Trung ương sẽ bàn thảo Đề cương các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng; ...
50 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, Di chúc của Người tiếp tục soi sáng việc ...
Vừa qua, Bộ Công Thương đã chính thức ban hành Quyết định số 1230/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp ...
Dù một số dự án thua lỗ ngành Công Thương đã bước đầu được tái cơ cấu, có kết quả, ...
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) sẽ ...
Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy ...
BẢN QUYỀN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
Trưởng ban biên tập: Ông  Trịnh Khôi Nguyên - Phó Tổng giám đốc
Giấy phép số 279/GP-BC của Cục Báo chí - Bộ VHTT cấp ngày 12.09.2006
Trụ sở chính: 91 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 84.4 3856 1767 Fax: 84.4 38561815
Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh: 56 Thủ Khoa Huân, Q. 1, TP. HCM
ĐT: 84.8 38291539 Fax: 84.8 38296301